Lynne’s birthday

Table Soccer at Lynne's birthday
Table Soccer at Lynne’s birthday

The older you get, the faster they come around, or at least that’s what Lynne is finding. We celebrated her birthday last night with a couple of friends. It started with a BBQ and then drinks. Plenty of table soccer, darts and generally having fun.

Thanks to all those that came and made this a great evening.

Click on the picture to see gallery version of photo.

Hor ouder je wordt. Hoe vlugger de tijd gaat. Dat is tenminste wat Linne vind.

We vierden haar verjaardag gisteravond met een paar vrienden. We begonnen met een barbeque. Een paar drankjes, veel tafel voetbal en darts, een gezellige tijd voor iedereen. Onze hartelijke dank aan allen die kwamen en hielpen met de feestelijkheid.

Click op de photo, om de rest van de photos te zien.

Parcel Afternoon at Oakden

Parcel Afternoon at Michael and Leanne’s was a great success with fun had by all especially the kids. We where entertained with a play about Christmas in Australia which featured a rusty holden ute. Some interesting video was made and everyone enjoyed the buffet.

De Pakjes middag bij Michael en Leanne was reuse gezellig, met veel plezier vooral de kinderen genoten. Ze gaven een voorstelling, “Kerstfeest in Australia” waar bij ze een oude roestige “Holden Ute” gebruikten. We maakten een paar interessante videos en genoten van een goede maaltijd.

Verdeel Namiddag aan Michael en van Leanne de

Verdeel

Namiddag aan Michael en van Leanne de een geweldig succes met plezier was dat door alle voornamelijk de kinderen gehad worden is. Wij waar met een toneelstuk over Kerstmis in Australië vermaakten dat een verroeste met gaten in ute voorkwam. Sommige interessante video’s werden gemaakt en iedereen genoot van het buffet.

Parcel Afternoon at Michael and Leanne”s was a great success with fun had by all especially the kids. We where entertained with a play about Christmas in Australia which featured a rusty holden ute. Some interesting video was made and everyone enjoyed the buffet.

Christmas at David & Fee

Slightly different from the traditional Christmas Lunch but then with a big family and great weather, lets get the BBQ fired up. David cooked, Fee supervised and the rest of us enjoyed the smorgasboard.

The kids got to play and after lunch, a few drinks and general chat even with some funny jokes being shared.

Heel anders dan de traditionele kest lunch. Maar ja met een grote familie en prachtig veer, dan wordt het een barbeque feest. Iedereen bracht wat mee. David het vlees braden. Fiona slaatjes maken. En de rest van de familie genoten van de maaltijd.

De kinderen speelden met elkaar na de lunch, en de ouderen hadden een drink. Veel praten en lachen.